Loes van Duijvendijk Photography

Volkskrant - Koepelgevangenis in Haarlem

A prison dome in Haarlem from 1901 is open for the public. There's a movie theatre, a grand-cafe and lot of workspace. Commissioned by the Volkskrant.

Article: Van huis van bewaring naar huis van de stad; Haarlem heeft zijn Koepel terug